Netta

Info: Netta
Jaar: 1988
Componist: Martin Krewinkel
Schrijver: Martin Krewinkel
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door: 't Jód tsimmer.}


Joa-joa, in Kirchroa op d'r Maat, 't is vielleicht al döks jezaat
Doa woar ee tsiejaare-jesjefsje doa koam iech al als klinge poet
Waal mieë wie vóftsiech joar sjtóng 't Netta vuur ós kloar
Doa in dat tsiejaare-jesjefsje doa woar me ummer jód jemoeët

Refrein:
Croezze Net, broezze Net
Joa-joa dat wiefje van d'r Maat dat bloof mar wirke
Jóng óch noeëts ins noa bed

In d'r sjótsel loeter jeld, 't hat ziech de vingere blauw jetseld
Links de Marke, reëts de jullens joa zoeë hat 't Netta doa jeheld
't Is al ins uvvervalle, me hoeët de luu lang druvver kalle
Joar in, joar oes, 't woeët nit loeës mar 't woar dóch vuur d'r duivel nit bang

Wools du tse kwalme óp de moel, häuts jeer ee klumpsje noa de sjoeël
Doa in dat tsiejaare-jesjefsje bij 't Croezze Net doa moeëts du zieë
't Woeët durch 't Trautsje bei-jesjtange, die tsiet is noen verjange
Ja, ach dat tsiejaare-jesjefsje jieët 't laider Jods al lang nit mieë

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.