Narrekap

Deze onderscheiding wordt sinds 14 februari 1999 uitgereikt door de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936.

Algemeen

De ontvangende persoon krijgt deze als blijk van erkenning voor de bijzondere inzet van deze individuele vasteloavendsjèk, die door zijn/haar prestaties is opgevallen. Sinds 2006 vindt de uitreiking plaats tijdens de Kirchröatsjer Treff, in de Rodahal. Na het stoppen van Kirchröatsjer Treff in 2012 wordt de narrekap uitgereikt tijdens de Vètdonnesjtiegzietsoeng.

Waarderingstekens

Carnavalsorde - Erepenning - Gouden Erepenning - Martin Buberpenning - Harry Vinders Award - Jód jedoa - Narrekap - Orde van Oranje-Nassau - Pro Ecclesia et Pontifice - Silvesterorde - Sjwatse Kater - Zilvere Kater


Uitreikingen

2018

De volgende personen zijn onderscheiden: