Mosalect

Proza,

In dit boekwerk uit 1976 staat een aantal prozastukken, geschreven door Kerkraadse en andere Limburgse auteurs. Het boek is een jubileum uitgave van Stichting Veldeke. Het is uitgegeven door Boosten en Stols B.V. te Maastricht. De redactieleden zijn: Max de Bruin, Eugène Coehorst, Paul van der Goor, Jan Notten en Lou Spronck. Medewerking wordt verleend door Coen Eggen. De Kerkraadse bijdragen staan hier beneden (in alfabetisch volgorde) weergegeven.