Mijnes, Franco

Hij wordt geboren in 1960 en hij overlijdt op donderdag 7 juli 2005[1]. Hij is een A.L.S. (Amyotrophic Lateral Sclerosis) patient die sinds 2003 met regelmaat in de media naar voren komt.

Er is op dit moment geen uitzicht op volledig herstel voor A.L.S. patienten. Enig vooruitzicht biedt op dit moment (najaar 2004) de stamcellentherapie die in China door Dr. Huang wordt uitgevoerd[2]. Ondersteund door de stichting "Wat ALS het u overkomt", genereert Franco de benodigde middelen ($ 20.000,00) om de therapie in China te laten uitvoeren. Op 13 april 2005 wordt hij in Peking geopereerd.

Op 23 december 2005 wordt bekend dat de onderzoeksresultaten waarop de stamceltherapie gebaseerd zijn, niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dr. huang biedt daarop zijn ontslag als hoogleraar aan.

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. eigen website dd 2005
  2. Diverse krantenberichten in het voorjaar van 2005