Mienge allerjruetste sjats

Info: Mienge allerjruetste sjats
Jaar: 1991
Componist: Ton Fijen/Wim Ploum
Schrijver: Wiel Derix
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Gezien andere produkten van de makers is het waarschijnlijker dat de rollen omgedraaid zijn. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
(Ja doe bis)
mie vutsje, doe mie leefste sjtesje
Mie duufje, muusje, honderbetsje
Has e pleëtsje vonge in mie hetsje
Doavuur blies doe vuur miech
Mienge allerjruetste sjats

Iech wees nog jód, 't woar mit vasteloavend
Iech trof e meëdsje in de Rodahal
Tsezame jonge vier doe noa d'r Maat
En wit uur lu, wat iech doe an hem zaat

't Hat doanoa och nit mieë lang jedoeërt
De klokke sjallete doe durch jen loeët
Jetrouwt zunt vier al mennieg jöarsje noe
En broech nog jeer die wöad jenauw wie doe

Tsoem sjloes jef iech uuch nog d'r jauwe road
Jeet 't ens sjeef en is da enne koad
Sjoeb da nit lang, 't leëve is mar kót
Zengt mit os mit en alles kunt werm jód


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 19