Mieng plestiek kan

Info: Mieng plestiek kan
Jaar: 1991
Componist: A. de Wit
Schrijver: A. de Wit
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Iech han ing plestiek kan en enne hootsere leffel
Doa maach iech moeziek mit dat kan iech 't betste
Dat iech moeziek maache kan dat wees jiddes kink
En loestert noe mer ins wie sjun mie kensje klingt

Went Kirchroa vasteloavend viert maat jidder miensj moeziek
D'r inne sjpielt doa jans alling, inne angere in eng kliek
Me has doe dan jee insjtroement, jing träot of tamboeret
Zuk diech dan mer ing plestiek kanen houw da mit os mit

En sjpelle vier da allemoal op os insjtroement
Da huere ze os kome want dat is de nui band
Jidderinne kent dat doch, probeer ins mit os mit
En vier sjpille da tsezame allemoal os lid


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 18