Mie tsoekerdeersje

Info: Mie tsoekerdeersje
Jaar: 1985
Componist: Rob Bakker/Jozef handels
Schrijver: Frans Handels
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Doe bis mie sjteersje, Mie tsoekerdeersje
Iech hód diech endlieg noe jód vas
Dat is mieng allerjruetste sjpas
Doe bis mie sjteersje, Mie tsoekerdeersje
Iech hód diech vas, Dat is mieng sjpas

Mit vasteloavend kriet me werm dat kriebele hei en doa
't is da werm tsiet va vräud en sjpas i Kirchroa
Me krüft dan oes zing hoeëd en weëd noen drei daag lank
Jet wat me ummer jeer in swoeët inn erichtieje DOn-Sjoe-Wan

An tieëk doa sjteet d'r Men, Jans sjwoar ligkt hem jet óp d'r maag
Den hinge sjteet 't En Bei dem kuem hee joa jeer a-sjlaag
En noa 't zesde beer, Heë wis da werm besjeet
En sjtelt ziech vuur wie inne richtieje heer
Went heë bei 't Ennie sjteet

D'r opa rauwelt jeer, uvver pensiejoeën en sjleëte tsiet
En wint de jich hem kweëlt de Oom da döks van hem jet kriet
De vasteloavendsdaag is voet de janse pieng
Sjarmant is heë en mit inne laach zeët heë: Mie leefste Fieng


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 6