Mie hats

Info: Mie hats
Jaar: 1985
Componist: André Krol
Schrijver: Guus Wijnen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Mar mie hats dat tiekt jans richtieg
Den dat tiekt vuur Kirchroa alling

Iech han zoeë döks ing krankheet in de vus of in d'r kop
D'r boech deet wieë of nee, 't zunt de derm
D'r dokter sjteet tse sjtaune en deë wit ziech jenne road
Heë veult miech an de bee en an de erm

D'r sjnauts deë is va wol jemaat e oog dat is va jlaas
Iech loof al joare mit de dreide tseng
Went iech miech in d'r sjpeiel zien dan vroag iech miech soms aaf
Wat is nog alles echt am eng

Iech wil nit tjeën uuch breuzele en dat hat och ing reë
Iech klaach nit jeër dat ligkt doch vuur de hank
Den heksesjoes of koeëtenaas dat kriet miech al nit neër
Den 't wiechtiegste dat sjtemt ja jodsjedank


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 7