Mein Wort zum Sonntag

Labelled-mwzs.jpeg

Boekwerk,

Het boek is een bloemlezing van eerder verschenen publicaties door Moon Peerboom.

Sinds het voorjaar van 2016 schrijft Moon column-achtige artikelen die zij, telkens op zondagmorgen, op Facebook publiceert. 31 Edities worden in dit boek opgenomen en in eigen beheer uitgegeven in november 2017[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van het betreffende boek op pg 103