Meijs, Paul

Hij wordt geboren in 1919 en hij overlijdt in 1984[1] op 5 mei[2].

Hij is de oprichter van de stichting Steun voor Onderontwikkelde Streken in 1959 en staat ook bekend onder zijn bijnaam: De Rode Bisschop. In het begin van zijn werkzame leven is hij vertegenwoordiger van tabakswaren en oprichter van spreien-fabriek SAMA (kort voor Sancta Maria). Later, in 1966, gaat hij de verkooporganisatie van SOS leiden.

SOS

Na het succes van de melkactie op Sicilië in 1958 worden de ideeën voor Steun voor Onderontwikkelde Streken nader omschreven. Steun voor Onderontwikkelde Streken wordt opgericht in 1959 en moet helpen bij de opbouw en instandhouding van een gezonde lokale economie, zodat de mensen uit de onder-ontwikkelde landen dankzij de steun leren om op eigen benen te staan. "Geen incidentele noodhulp, maar het kweken van zelfredzaamheid".

De organisatie groeit in de jaren 70 van de 20e Eeuw uit haar voegen. Er is bij de leiding van het bedrijf geen eenduidig beeld over de manier waarop de onderneming haar activiteiten moet gaan uitvoeren. In 1977 neemt Paul afscheid van het bedrijf.

Politiek

In 1936 wordt hij, 17 jaar oud, lid van de KVP propagandaclub Bleijerheide. Het is het begin van een moeizame relatie met deze partij en, als gevolg van een generatieconflict, met de top ervan. In 1958 organiseert de KVP jongerenclub op initiatief van Enny Wolak, een melkactie voor Sicilië. Hij is dan voor deze partij lid van de Gemeenteraad. In 1964 stapt hij met enkele anderen uit de partij en is vier jaar later mede-oprichter/vormgever van de PPR,onder andere samen met Lei Heijenrath[3].

Activiteiten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Kerkrade Onderweg deel XX pg 140
  2. Kerkrade Onderweg deel XX pg 140
  3. Kerkrade Onderweg deel XX pg 142