Mazjerang

Zangvereniging,

De groep wint in 1987 de jaarlijkse Sjlajerparade met het lied Wenste jeuch has mots doe diech kratse. Dit lied wordt geschreven door Frans Hendriks en Wiel Derix.