Max Kousen

Bestuurder,

Max wordt eind maart 2014 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit, vanwege zijn werk voor het WMC en Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Hij is verder actief bij stichting Parkstad Live in Heerlen