Marie

Info: Marie
Jaar: 2001
Componist: Frans Stollman
Schrijver: Peter Bartholomé
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door Reënboagkloeb Haander[2]}


REFR
Marie Marie Marie
Iech bin zoeë vroeë
Mit diech hei an mieng zie
Wat miech an diech jevilt
Doe has d'r bül mit jelt
Marie Marie Marie
Blief jevelles an mieng zie
Doe mots betsale went vier junt
Alle sjröam die óp d'r beerdekkel sjtunt

D'r Joep en 't Marie
Die zunt al joare bijee
An die tswai doa i tse zieë
Die haode vöal van ee
En is d'r Vasteloavend doa
Zunt die tsezame doa
Sjun verkleind in inne ül
En 't Marie, dat dreët d'r bül

D'r Joep en 't Marie
Die legke ziech jet óppen zie
Jinne jöale weëd verbruid
Mar in de sjwatse zök jeduid
Noen wie d'r nuie Euro kunt
En 't sjwatse jöalens zunt
Mosse die pruller oes jen hoes
en jeet me drei daag oes

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 3