Marialaan

Op de Bossen,

Aan deze straat ligt in een vooralsnog onbekende periode de Huishoudschool Stella Maris. De naamgeving dateert van 21 juli 1938. Het is de Vereniging tot stichting van een Maria-kapel die het verzoek tot naamgeving indient.

Op diezelfde plek wil de Basischool de Veldhof in 1985 een fietscrossbaan realiseren. Dit wordt door een aantal andere organisaties niet gewaardeerd. Het is vooralsnog niet bekend of de crossbaan daadwerkelijk is gerealiseerd.

De grote kei die op de hoek Marialaan / Wimmersstraat ligt, is uitgegraven tijdens de wegverbreding van de huidige Eygelshovergracht. De Mariakapel (Marialaan) aan deze straat is door deze zelfde Vereniging tot stichting van een Maria-kapel) opgericht op 2 october 1938.

Er is eveneens een Mariastraat.

Verder