Maria Magdaleen

Info: Maria Magdaleen
Jaar: 1977
Componist: Ploum, Nico
Schrijver: Ploum, Nico
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Ploum, Nico. single: Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas", lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge ", lp : Diverse artiesten - "Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2". [2]}


D'r Joep vong a tse vrije, d'r Joep deë woar verrukd,
wós nit mieë in of oes.
D'r Joep deë wool nit kuie, deë wool alling mar vrije,
woar daag lank oes jen hoes.
Heë koeët 't nit mieë losse, heë bieset ziech d'rin vas.
't Woar haode wats-te has.

Refreng:
Mit alle tswai de heng hot iech diech vas, .
Iech los diech va tse leëve nit mieë los, Maria Magdaleen.
Mit alle tswai de heng hot iech diech vas, Maria Magdaleen.
Iech los diech va tse leëve nit mieë los, Maria Magdaleen.

Al honget doezend joare jeet dat zoee op de Welt,
hot vas doch wats doe has.
D'r Joep hou 't tse pakke, en loos d'r mot nit zakke.
Hee houw zieng zusse-las.
't Koet jinne hem jet wille, hije houw noen zienge zin.
Dat wiefje woar niet min.

Als vunf en tswanziech joare is ozze Joep jetrouwd,
hee vraud ziech jedder Daag.
De zoun bliet ummer sjienge, d'r Joep huet fiengelienge,
zieng vrouw is zie vermaag.
Ze hant noen zuvve kinger, ee husje en 'ne jaad,
wee huie ziech dat jedaat.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.