Maria Gorettiparochie

Maria goretti interieur.jpg

Deze parochie in Nulland wordt in 1950 opgericht wanneer deze zich asplitst van het rectoraat van de Paters Franciscanen te Bleijerheide. De Parochie wordt in de loop van 2004 opgeheven, gelijktijdig met de pensionering van de op dat moment actieve pastoor van Nulland.

De parochiekerk (Maria Gorettikerk) wordt gebouwd, kort na de heiligverklaring van Maria Goretti, op 4 october 1954. Bouwpastoor is pastoor Vliegen. De zielzorg in de parochie wordt in 2004 overgenomen door de Heilige Antonius van Padua-parochie die eerst alleen Bleijerheide tot haar bereik had. Met deze handelingen is de situatie weer het zelfde als die van vlak voor 1950.

Eerder al, in 1928 wordt in Zuid_Limburger_(weekblad) vermeld dat de Bisschop van Bisdo Roermond toestemming heeft gegeven een parochie op te richten in het gebied tussen Bleyerheide en Kerkrade-Centrum. De parochiekerk wordt gepland in het gebied rondom de Veldkuilstraat, Bleijerheiderstraat, Kipstraat.

Afbeeldingen

2006