Mahr, Marcel

(Doorverwezen vanaf Marcel Mahr)
Ouders Ouders
  1. .
  2. .
  1. .
  2. .
Mahr, Marcel X Kim Caumon
0000
  1. Bente

feestvierder, waard, ambassadeur van KGV,

Fb-2013-marcelmahr.jpg

Hij wordt geboren in 1978 in de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Veel mensen denken dat hij in Teuven (B) is geboren, omdat hij dit bij wijze van grap op zijn Facebookpagina [1]heeft vermeld.

In 2009 wordt Marcel als Marcel II (Vasteloavend viere, broecht me 'ne Kirchröadsjer nit tse liere. Drum zaan met inne feste paaf, Kirchroa Alaaf!), stadsprins van Kerkrade.

Fb-20131221-jopottgens-voedselbank.jpg

In december 2013 organiseert hij via Facebook een spontane geldinzamelingsactie voor de Voedselbank. Hierbij haalt hij € 6.000 op. Als tegenpresentatie zet hij de geldgevers gezamenljk op een foto (van Jo Pöttgens) voor de Notenkraker op de Markt op zaterdag 21 december 2013. In 2014 herhaalt hij deze actie onder de naam Kirchroa vuur Kirchroa. Vanaf april 2017, nadat hij korte tijd Patronaat Bleijerheide heeft bestierd, is hij waard in A Jenne Sjlaagboom[2].

Marcel krijgt op 28 november 2019 de KGV-trofee uitgereikt en is hiermee de eerste ambassadeur van stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag.

Afbeeldingen

Activiteiten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.