Kirchröatsjer Maiblomme

(Doorverwezen vanaf Maiblomme)

Boekwerk,

Het boek wordt uitgegeven in 1930 door de Zuid Limburger[1], op 8 juli 1991 heruitgegeven onder ISBN-9070246171 info: KB ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van weekblad de Zuid-Limburger. Het boek bevat proza en poëzie alsmede een beperkte woordenlijst. Het is het oudste, in Kerkraads-dialect geschreven, uitgegeven boek. De verhalen en gedichten zijn verzameld door Dr. Jos Weijden. De Koninklijke Bibliotheek stelt een publicatiedatum van 1935[2].

Inhoud

 1. J. Geilenkirchen
  • De Auw Sjoeël (23 Jannewaar 1931)
  • Der Neeres (7 Mèats 1931)
  • Tswai auw sjoeël-veetëraane
  • 't Kloeëster-kapelsje (2 Mai 1931)
  • Loeëndââg (4 Joenie 1931)
  • In et Wórmdaal (14 Joelie 1931)
  • De Jónkjezellesjtuur (November 1931)
  • De Piêf (3 Dezember 1931)
  • Jlukzieëlieg Nui-joar (1 Jannewaar 1932)
  • Os Auw Sjutserij óp Tsint Sebastianoesdââg (19 Jannewaar 1932)
  • Tsint Sebastianoesdââg (20 Jannewaar 1933)
  • Os Kirchröatsjer Plat (In der Mèats 1932)
  • Et Mariabild bij de Kloeësterpoats (In der Mai 1932)
  • Bij der Absjied van Pastoeër Gerards (6 Aujoes 1932)
  • Wilkómjrós
  • Liederblómmekrants op et jrââf van ózze vrunk Frans Scheren bij jelèajenhêêd van zienne nââmensdââg. (3 Dezember 1932)
  • Et Bergputs-je (10 April 1933)
 2. M. Hax
  • Eê klaaglid van et òd Transformaatorhuus-je óppen Blerhij. (30 November 1926)
  • Blerhijdsjer Potpoerrie (Op allerhand meloodieje)
  • Der auwe Reejelateur (22 Jan. 1927)
  • Et Kruuts en angesj nuuks! (24 Febroeaar 1927)
  • Oês de 25 Joar De Kookesnôôs (12 Sept. 1931)
 3. M. Hermans
  • De Módder (Joelie 1927)
  • Nit jroeës, doch al loeës (Sept. 1927)
  • Errin jevalle
  • Went St. Nikloas kunt
  • Krissemis 1931
  • Ee ónjeluk ónger ing bruk (Mèats 1932)
  • Van ing vrui-jere kirmets
  • St. Joeëzef
 4. Fr. Ploum
  • Fronleichnams-brónk (5 Joenie 1926)
  • Kirchröatsjer Plat (19 Aujoes 1926)
  • Rèane (11 Sept. 1926)
  • Hôêspoets (12 April 1927)
  • Kirchroa! (16 Joenie 1927)
  • Brónk-altoar (9 Joenie 1928)
  • Ee Bildsje (15 Deetsember 1928)
  • Oês de sjmoekkeltsiet
  • Kirchroa (31 Deetsember 1928)
  • Der Drekberg (19 Jannewaar 1929)
  • I-kwarteeróng (26 Jannewaar 1929)
  • Noa Wûûësjele (31 Mai 1930)
 5. J. Reinard
  • Mulleknèatslidsje
  • Ing Krisbôômbesjeeróng óp de Holletsje Koel in de 80er joare (1932)
  • Der ieësjte werme wingterdââg (1933)
  • De erm wirkwitvrauw
  • Der Zelfsmöader
  • Zóndesmörje aan et Bergputs-je
  • Oês de Helmeshöal
  • E Iediel aan de wèsjtsieng (1933)
  • Jlukzieëlieg Nui-joar
  • Wingterkauw
  • Inne zillevere hoeëchtsietskóch Mit troane, klöp en sjlèag jenóg
 6. Rector W. Ritten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.