Los mar jete, los mar joa

Info: Los mar jete, los mar joa
Jaar: 1968
Componist: P.J. Mathissen
Schrijver: P.J. Mathissen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: lp : Diverse artiesten - "Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2". [2]}


En los mar jeete
En los mar jon
Vier hant nog nie ee losse sjton
En los mar jeete
En los mar jon
Vier hant nog nie ee losse sjton

Wea aaf en tsouw eroeser jeet
Dat is inne fijne man
Dea wees dat jidder miensj op ead
Mar eemoal leave kan
Wat wead ziech doch eng zörg jemaat
Vuur jeld vuur jot en prul
Op 't letzte hat me nuuks mie draa
hat ummer nog tse vul

Went enne ziech ee beumpje jelt
Der angere jelt d'r busj
Went och 't broedmets menniegmoal
Alleng lik op d'r dusj
Der enne junt d'r ang're nuus
Wat is dat vuur eng welt
Alaaf de luu die zint wie 'duur
Dun leave nog jevelt.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.