Liébin, Jules

Jules wordt geboren in 1877 op 25 juli en hij overlijdt op 19 augustus 1927.

Hij is gehuwd met Marie-Sibylle Vaessen (14 september 1874 - 31 maart 1963) en heeft een zoon en een dochter: Jules (16 juni 1904 - 4 januari 1957) en Desirée. Hij is Ridder in de Orde van Leopold II en begiftigd met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud (Ridder). In zijn werkzame leven is hij bovengronds leider bij Willem-Sophia.