Levend Vredesmonument

Hoofdstraat-20090613-646.jpg

Het Levend Vredesmonument is een klooster met kapel aan de Hoofdstraat, opgericht op 24 september 1946. Aan de straatkant van de kapel is de leus te lezen: Opdat wij de vrijheid waard blijven. 1940 - 1945.

In deze kapel vindt het altijddurende gebed voor de vrede plaats. De aanleiding is de evacuatie van 30.000 Kerkradenaren, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt opgericht en onderhouden door Koningin van de Vrede (Stichting), met de burgemeester als voorzitter. Het initiatief wordt genomen door een comité, gevormd door: Wiel Wiertz, Mejuffrouw J. Savelsberg, Mevr. Maria Bergstein, Aalmoezenier E. Beel en Caspar Sprokel. In het klooster verblijven tussen 1946 en heden, onafgebroken, 3 kloostergemeenschappen. De kloosterorden worden sinds 1985 geassisteerd door een Erewacht, gevormd door Kerkraadse burgers. In october 1997 viert deze Erewacht haar 12,5 jarig jubileum.

In het voorjaar van 2006 worden voorbereidingen getroffen om het klooster, de kapel en het voorplein te renoveren, aan te passen aan de eisen van de tijd en voor de toekomst veilig te stellen. Op 9 november 2018 wordt bekend dat de paters Sacramentijnen vanaf januari 2019 vertrekken als hoeders van het Vredesmonument.

Enkele Witte Zusters blijven in Kerkrade om de huishoudelijke zaken in het Vredesmonument te verzorgen. Op Zondag 17 juli 2011 nemen ook zij afscheid.

Jaarlijks is het monument, het eindpunt van een stille tocht, waarna 2 minuten stilte wordt gehouden tijdens de dodenherdenking op 4 mei. De start van die tocht is bij het Indiëmonument.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Parochieblad Grenzeloos Contact jrgng 43 nr 12 dd december 2018 pg 2
  2. Parochieblad renzeloos Contact jrgng 44 nr 1 dd januari 2019