Leers, Gerardus Bernardus Maria

Tijdens de opening van de Scoutifestatie in Brunssum op 1 september 2018.

Burgemeester,

Gerd Leers (Gerardus Bernardus Maria Leers) wordt in Kerkrade geboren op 12 juli 1951.

Hij is een Nederlands politicus voor het CDA. Gerd is van 4 october 1990 tot 1 februari 2002 lid van de Tweede Kamer-fractie van die partij, en is tussen 1 februari 2002 en 13 januari 2010 Burgemeester van Maastricht. Later dat jaar wordt op 11 october bekend dat hij in een nieuw te vormen regering Minister van Immigratie en Asiel wordt.

Algemeen

Binnen zijn periode als kamerlid zijn met name dossierkennis en ter zake kundigheid opvallend. Als lid van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft hij veel gedaan in het NS-dossier. Een politiek hoogtepunt in de kamerperiode kan de onthulling van de Bouwfraude-affaire genoemd worden. Als burgemeester wordt hij gezien als sociaal maar ook doortastend en onwrikbaar. Hij neemt harde maatregelen zoals de inval in woonwagenkamp Vinkenslag en het stopzetten van de subsidie aan MVV. Daarentegen spreekt hij zich ook uit voor een ruimhartig pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Gerd Leers is sinds Januari 2003 ook voorzitter van het LOCOV. Deze benoeming heeft een directe relatie met de betoonde betrokkenheid bij het spoorvervoer in de periode als kamerlid. Eind 2004 wordt hij in een enquête onder de burgers van verschillende steden verkozen tot beste burgemeester van Nederland.

Verder komt Gerd Leers in het nieuws met zijn houding ten aanzien van het softdrugsbeleid, waarbij hij het gedoogbeleid bekritiseert dat de consumptie en verkoop van marihuana en hasj toestaat, maar de verbouw verbiedt, wat tot niet beheersbare situaties leidt. Vandaar dat hij legale verbouw bepleit, onder overheidstoezicht, wat de kwaliteit en de volksgezondheid ten goede zal komen. Interessant is dat zijn houding in deze sterk veranderd is, sinds hij burgemeester is en zo meer de praktische gevolgen ziet van het nationale beleid waar hij eerst zelf aan meewerkte.

Hij legt zijn functie als Burgemeester van Maastricht neer in januari 2010 wanneer nagenoeg de voltallige gemeenteraad het vertrouwen in hem opzet. Dit heeft te maken met ogenschijnlijke belangenverstrengeling in verband met de aankoop van een villa in Bulgarije. Een van de topambtenaren van Maastricht is mede-aandeelhouder van het park waarin dit gebouw komt te liggen. Gerd Leers heeft verzuimd (zo blijkt uit onderzoek door de organisatie BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) privézaken en gemeentelijke zaken strict te scheiden.

Functies

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad de Limburger dd 20171205 voorpagina
  2. https://nos.nl/artikel/2206088-ollongren-wil-dat-wethouder-brunssum-vertrekt.html dd 20171205
  3. Dagblad de Limburger dd 20171205 pg Regio 3