Laurastraat

In een vooralsnog onbekende periode (maar uiterlijk tot 1900) heet een deel van deze straat Menweg, naar het leengoed De Men. Het is vooralsnog niet bekend welke van de twee Laurastraten het hier betreft.

Straat in Eygelshoven

Stolpersteine-20120202-0315b.jpg

Kommerveld,

Deze straat ligt in het verlengde van de Zwaluwstraat en Portbeemden. De straat is genoemd naar het mijnbedrijf Laura. De naamgeving dateert van 27 september 1919. De volgende gebouwen, aangeduid met hun huisnummers, zijn opgenomen in de rijksmonumentenlijst: 60 - 82 en 21. Het huis op nummer 21 staat bekend als D'r Preëdiegsjtool[1]. Voor het pand met huisnummer 89 is op 2 februari 2012 een aantal Stolpersteine geplaatst ter nagedachtenis aan de deportatie van de familie Levy[2].

De foto's dateren van Februari 2003.

Locaties Stolpersteine
British Headquarters

Laurastraat 67 is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hoofdkwartier voor Britse troepen, het 30e legerkorps geleid door Brian Horrocks. Op 13 november 1944 wordt dit doktershuis bewoont door Rosé Willemse. Vanuit dit huis wordt de aanval voorbereid op Geilenkirchen die ook wel Operatie Clipper genoemd wordt. 10 Dagen later wordt het hoofdkwartier bezicht door Veldmaarschalk Bernard Montgomery[3]. Op 24 november wordt het huis weer teruggegeven aan de bewoners.

Straat op de Vink

Vink,

Dit is een voormalige straat van rond 1919 tot 7 november 1980.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1kerkrade dd 26-9-16, RH
  2. Eigen waarneming op 2 februari 2012, RH 20160106
  3. Dagblad de Limburger dd 20180630 pg Regio 3