Lamberti, Winandus

Abt,

Hij wordt geboren in 1617 te Walhorn (B) en hij overlijdt op 8 mei 1664 in Aken. Hij volgt als abt van Rolduc, Casparus Duckweiler op. Zijn abbatiaat duurt van 27 december 1650 tot 1664. Hij wordt opgevolgd door Mathias van Amezaga.

Hij wordt ook wel de man der Voorzienigheid genoemd. Hij beschermt Kloosterrade tegen diverse rooftochten en de wens van de Republiek der Nederlanden om Kloosterrade tot Staatseigendom te maken. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op de mogelijkheid tot vrije godsdienstbeoefening onder spaans bewind. In 1647 wordt Lamberti coadjutor van Kloosterrade. Op 3 augustus 1656 vraagt hij aan de spaanse koning een vergoeding voor de gedane moeite om het spaanse gezag in deze contreien te handhaven. De staat der Verenigde Nederlanden vinden hierin genoeg stof om hem van wederspannigheid te beschuldigen en hij wordt door een list op 6 december 1656 op Burcht Rode vastgezet. Door bemiddeling van de spaanse gezant Don de Gamarra wordt hij op 16 october 1657 vrijgelaten.

In 1660 ontvangt hij de abten-mijter. De Lambertistraat is naar hem vernoemd.

Abten
voorganger Lamberti, Winandus opvolging
Casparus Duckweiler 1650 - 1664 Mathias van Amezaga