Lahaije, Frans

Frans wordt geboren in 1941.

Hij wordt in augustus 2001 voorzitter van de Konklijke Nederlandse Federatie van Nederlandse Muziekgezelschappen, Afdeling Limburg.

Hij is verder actief binnen Koninklijk Erkend Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Holz. Binnen deze vereniging is hij in een vooralsnog onbekende periode secretaris en later penningmeester. Op 9 october 2011 wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn parochiële activiteiten ontvangt hij deze zelfde dag de pauselijke onderscheidiing Pro Ecclesia et Pontifice. Bij de K.N.F.M. zijn de volgende Kerkraadse korpsen aangesloten:

Activiteiten