Laache zinge sjpringe

Info: Laache zinge sjpringe
Jaar: 1985
Componist: Wiel van de Berg
Schrijver: Herman Rutten
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Laache zinge sjpringe is os leëve
Vier dunt ee heëve en nog ee jeëve
Als zunt vier dan och jans kapot van al dat heëve
Noa al die daag ligke vier zoeë wie zoeë óp sjtok

De janse sjtad die dreumt noe van d'r Karneval
Alaaf alaaf alaaf
D'r kloneman deë weëd noe werm paraat jemaad
Zoeë jeet dat jiddes joar
En sjiengt dan nog de zon d'r bei
Dan zinge vier dat sjun refrein

't is dan noe zoeë wied dat vier hant Karneval bei os i Kirchroa
De jekste jekke dunt noe mit en sjpringe ronk en alles veult ziech jonk
De tsiet is noe doe vuur tse joa
drum zinge vier noe allemoalReferenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 9