Laach mit

Info: Laach mit
Jaar: 2004
Componist: Henk Vannuys
Schrijver: Henk Vannuys
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door Jód Jek}


REFR
Noen, kunt de sjtiemoeng, noen krient vier hei sjpas
Went vier mar jet tse laache ahnt, hant vier va jaar nuus las
Vier, tsezame maache vier jet d'r va
Alling e kniesoeër deet nit mit, wail deë nit laache kan

't Leëve is al sjwoar, maach 't nit sjlimmer wie 't is
't is haof zoeë sjwoar. Mit inne laach óp die jezich
En sjtraole dan dieng oge, Zieste och vöal sjunner oeës
Weë nog a lank jezich hat, werpe vier d'r zaal eroeës

Is diene mónk an 't laach, Zieste tsing moal besser oeës
Wen jidderine mitdeet weëd de sjtiemoeng hei jans jroeës
Kiek noen d'r naober vrundliech aa, en jef ós da mar reët
Die muite um tse laache, jong di woar de muite weëd

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 1