Krater

2006

Door een grondverzakking ontstaat een krater op de hoek Voorterstraat en Domaniale Mijnstraat. De krater heeft een diepte van 6 meter en een omtrek van 10 meter. Op deze plek doet zich al eerder, op 10 november 2005, ook een grondverzakking voor. Nu wordt een defecte riolering ontdekt. Een groot gebied romdom de gevarenzone wordt met hekwerken afgezet en de riolering gerepareerd.