Koninklijke Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide

Kingertsog.20070217.0966.caeciliaspekhei.jpg

Harmonie te Spekholzerheide.

Deze harmonie wordt opgericht op 12 juli 1862, door pastoor Scheuren, die ook Koninklijke Harmonie St. Caecilia 1843 Kerkrade opricht. Op 8 october 1863 krijgt de Harmonie haar eerste vaandel. Dit wordt ingezegend door Deken Quodbach. In 1925 ontstaat er een tekort aan klarinettisten, waardoor de harmonie genoodzaakt wordt verder gaat als fanfare tot in 1936. In 1933 gaat een deel van de leden over naar de nieuw opgerichte (dan nog fanfare) Harmonie Sainte Marie Gracht.

Op 19 april 1942 wordt er binnen de vereniging gestemd over deelname aan de Kultuurkamer. Uitslag (unaniem) is dat de vereniging zich niet aansluit. Op een vooralsnog onbekende datum (voor 1950) zorgt dirigent Stassen er voor dat de Fanfare weer Harmonie wordt. In 1949 splitst een deel van de vereniging zich af en vormt Fanfare St. Barbara Heilust. In 1989 vormt een deel van de leden sjpasskapel Vol Drop.

Producties

2004
Themaconcert 1000 en 1 nacht met Toneelvereniging Frohsinn en Gemengd Koor Con Amore.

Voorzitter

Dirigent

Afbeeldingen

Repetities

Als repetitielokaal doen in de loop der jaren de volgende lokaliteiten dienst:

  • de lagere school tot aan de tweede wereld oorlog
  • het patronaat
  • lokaal Kleynen tegenover de kerk
  • het patronaat
  • lokaal Krings aan het Plein

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg editie Kerkrade dd 20181121 pg 11
  2. Via Limburg editie Kerkrade dd 20181121 pg 11