Koninklijke Harmonie St. Caecilia 1843 Kerkrade

Harmonie in Kerkrade-Centrum,

Algemeen

Naamgeving

In de volksmond wordt deze harmonie ook de Auw Harmonie genoemd. Oorspronkelijk is zij op 6 mei 1843 opgericht onder de naam Harmonie Gesellschaft zu Kirchrath. De oprichtingsdoelstelling luidt als volgt: Der Zweck der Gesellschaft ist die Uebung und Fortpflanzung der Tonkunst und besonders die gute Ausfuerung der Harmonie. Deze doelstelling zal in de loop der jaren nog enkele malen wijzigen.

Om kapelaan Scheuren (Scheuren, P.J.E.H.) van de St. Lambertuskerk verzamelen zich zestien parochianen om de oorsprong van de Harmonie gestalte te geven. Op 27 mei 1856 wordt het vaandel van de Harmonie gewijd, dit gaat gepaard met een groot muziekfeest met twintig andere, internationale, muziekverenigingen. Dan wordt ook de naam van de vereniging gewijzigd in Societe d'harmonie de Kerkrade. In 1886 wordt de naam weer gewijzigd in Harmonie und Männergesangverein St. Caecilia.

In 1918, wanneer de zangers de vereniging verlaten, krijgt zij haar huidige naam. In 1963 wordt de titel Koninklijk toegevoegd, ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan. De harmonie heeft de bijnaam De Auw als oudste harmonie van Kerkrade. De Studentenharmonie Rolduc wordt reeds in 1839 vermeld en heeft (rekentechnisch) het alleenrecht op die titel. Echter, deelname aan de Studentenharmonie Rolduc is alleen weggelegd voor diegenen die daadwerkelijk student zijn op Rolduc. Wanneer een Harmonie dan gezien wordt als vereniging die gevormd wordt uit muzikanten die komen uit de volkse gemeenschap waarin de Harmonie zich bevindt, dan is de benaming De Auw wel terecht. Een verklaring van geheel andere ordere en daarom het meest gevoelig om als geldige verklaring aangenomen te worden is dat 50 jaar na de oprichting van Harmonie St. Caecilia 1843, in 1892, Harmonie St. Caecilia Eygelshoven wordt opgericht. Beiden hebben dezelfde patroonsheilige. In de volksmond wordt tussen beiden onderscheid gemaakt, door de oudste, De Auw te noemen.

De harmonie vormt samen met Volkstoneel Kerkrade Toneelkonzeät Kerkrade (stichting). De oudste harmonie van Nederland is de Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Mheer uit 1821. Later, medio 2010 kondigt de vereniging aan dat zij zich heeft voorgenomen in 2011 te fuseren met Harmonie St. Pancratius. Dit, naar aanleiding van een jarenlange terugloop van ledenaantallen bij beide verenigingen. De fusie wordt in 2013 uitgevoerd. De harmonie gaat verder onder de naam: Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade.

Repetities

Als repetitielokaal doen in de loop der jaren de volgende lokaliteiten dienst:

  1. voormalige lagere school achter de St. Lambertuskerk
  2. het voormalige patronaat achter het huidige raadhuis
  3. de raadszaal
  4. Gemeenschapshuis Holz

Voorzitters

Dirigenten

Toon Peerboomprijs

Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een jeugdlid van de vereniging dat zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging of een bijzondere prestatie heeft geleverd. De prijs wordt in het leven geroepen bij het afscheid van Toon Peerboom in 2004 als voorzitter van de vereniging. De prijs die het jeugdlid ontvangt is een kunstwerk van Kerkadenaar Frans Hensgens. Het is een beeldhouwwerk genaamd: Samen klanken in harmonie tot elkaar brengen. De prijs wordt aan de volgende personen uitgereikt.

  • 2004:Malu Dautsenberg, dwarsfluitiste, lid sinds 1998.
  • 2005:Kylie Everts, klarinettiste

Producties

Samen met Volkstoneel Kerkrade zet zij in 1999 en 2000 de Musical Scrooge neer en in 1997 de Musical Mienne Joodvisj.

Blue Boys

Dit dansorkest is als onderdeel van de harmonie actief van 1966 tot 1970

Afbeeldingen

Verder

Zie ook: hun website

{[reflist}}