Klone Marsj

Klonemarsj.jpg

Single,

Deze single wordt in 1981 uitgegeven door de Helderhof studio onder het nummer: 100981. Op deze single van D'schnapsnaasen staan 2 nummers:

  1. Klone Marsj (van de Laarschot, Jo/van de Laarschot, Jo)
  2. Jodelratata (René Krans / H. Heltzel)

Tekst

Info: Klone Marsj
Jaar: 1981
Componist: Jo van de Laarschot
Schrijver: Jo van de Laarschot
Publiek Domein: Nee[1]
Info: CD Klone Marsj, oesveurende: D'schnapsnaasen.
Akkoordnotatie: ChordPro[2]}


Intro: [F][C][F]

Me [F]hat van die daag da [C]hat me jing tsiet, de [Bb]daag vuur de [Bb7]car[Bb6]na[F]val
't [F]janse durp 't óp de [C]nerve kriet, de [Bb]daag vuur de [Bb7]car[Bb6]na[F]val
[Bb]Mondieg jroeëse noeëd, d'r [F]sjelleboom is voet
[C]Deesdieg sjtomme kaal óp [F]de auwwieverbal
[Bb]Mitwoch jaar jing tsiet, iech [F]bin de pruuk werm kwiet
[G]Vriedieg kunt d'r Jup, v'r [C]maache eëtsetsoep[C7]

REFR: (2x)
Ja wie [Bb]sjun is doch de welt, went d'r [F]sjelleboom werm sjelt
de [C]tsiem die jeet va paaf, a[F]laaf de sjtroas eraaf
Went d'r [Bb]kwetsjbuul is jesmiert da weëd [F]carnaval jeviert
De tröat die bloast en [C]sjalt die kriet hü jinne [F]halt

Me [F]hat van die daag, die [C]zunt vöal tse kót, de [Bb]daag van de [Bb7]car[Bb6]na[F]val
Me [F]hat vöal sjpas en amme[C]seert ziech jód, de [Bb]daag van de [Bb7]car[Bb6]na[F]val
[Bb]Zamstieg noa d'r Maat, mit [F]kinger sjpas jemaat
[C]Zondieg oane wöad, mar [F]mit mieng hoempa tröat
[Bb]Mondieg is 't kiem, da [F]hauw iech óp de tsiem
[G]Deesdieg mit d'r Zef, Ja [C]noa d'r klonetref[C7]

REFR
REFR

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst is voorzien van akkoorden in ChordPro stijl, tussen rechte haken.