Kirchroa vuur Kirchroa

Geldinzamelingsactiviteit,

Na het succes van zijn fotoactie in 2013 herhaalt Marcel Mahr in 2014 deze goede-doelen-actie, maar met een andere invulling. Deze actie wordt dan georganiseerd door Kirchroa vuur Kirchroa (stichting). Met een aantal medewerkers wordt een geldinzamelingsactie georganiseerd met als slogan: Hootsere Keet. De benaming Hootsere Boeëd is ook aangetroffen. Beide refereren aan de 3FM actie, Het Glazen Huis / Serious Request.

Op de Markt en op de Hoofdstraat verschijnen 2 houten keten waarin DJ's op zaterdag 13 december verzoekplaten draaien, gelijk de formule van het Glazen Huis. Het programma wordt uitgezonden via Radio Parkstad en regelmatig afgewisseld met optredens van live artiesten als 't Jód tsimmer, De Alt-Böhmische, de Crombacher Muzikanten en Wiel Vinken. Daarnaast worden diverse objecten en diensten geveild. De opbrengst is aan het einde van de dag ruim € 16.400,-. Dit komt ten goede aan 200 Kerkraadse gezinnen. De definitieve eindstand is op 24 december: € 18.536,45.

edities

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. https://www.facebook.com/Kirchroa-vuur-Kirchroa-1394204320856120 dd 20171025
  2. https://www.facebook.com/MHACharlier?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf dd 11-12-2016
  3. herberekend op basis van de berichtgeving in https://www.facebook.com/Kirchroa-vuur-Kirchroa-1394204320856120 dd 20171025: 50.000 - de jaaropbrengsten - 175x50,- (kerstpakkettten 2017)