Kirchroa alaaf

Info: Kirchroa alaaf
Jaar: 2001
Componist: Harry Pantus
Schrijver: Harry Pantus
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door KK Van alles jet[2]}


REFR
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf
Jans Kirchroa weest besjeed
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf
Jans Kirchroa viere jeet
I Kirchroa mit de karneval zunt jekke óppen sjtroas
Kirchroa is mit karneval e jans jroeës bónk jeroas

I Kirchroa is mit karneval vöal sjtiemoeng, vöal plezeer
Doa ziet me jekke uvveral, IEch kom doa dan och jeer
Woa me jeet en woa me sjteet, verkleide ziet me joa
't Deet miech dan och jans vöal leed, went de sjpas werm is jedoa

Óp mondieg jeet d'r óptsog oes, deë trukt bis óp d'r Maat
Alle lü die junt eroes, hü weëd sjpas jemaad
De wieëtsjaf die is sjtampevol, De sjtiemoeng die is doa
V'r sjpringe, danse, hant vöal lol bij ós i Kirchroa

Óp deesdieg is d'r klonedaag, d'r pap en och de mam
En kinger hant dan och vermaach, ze maache vöal tam tam
D'r pap drinkt zie e jleësje beer, de mam oes rand en band
De kinger sjpringe hatsens jeer en zinge hank i hank

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 19