Kirchröatsjer Sjpetsiejaliteet (stichting)

Organisatie,

Algemeen

Op 5 januari 2019 wordt de stichting opgericht die zich tot doel stelt een borstbeeld te realiseren voor Ploum, Nico (componist)[1].

De start van de crowdfundingsactie start tijdens de tweede live uitvoering van de Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète in november 2018, waar ook de eerste Kirchröadsjer Sjpetsiejalieteet wordt uitgereikt aan Paul Weelen. Het borstbeeld zal geplaatst worden in de foyer van de Hub. Het beeld wordt op 28 november 2019, kort voor aanvang van "Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 3", in het bijzijn van familie onthuld.

Het bronzen beeld is ontworpen en in nauwe samenwerking met de familie van Nico Ploum gemaakt door Maria Stams en José Fijnaut van atelier Koppig Limburg.

Nevendoelstelling van de stichting Kirchröadsjer Sjpetsiejalieteet is het organiseren en ondersteunen van culturele evenementen en projecten en het conserveren en beschikbaar stellen van Limburgs en Kerkraads muzikaal erfgoed.

Kirchröatsjer Sjpetsiejalieteet onderscheiding

Deze wordt toegekend aan een persoon of groep die zich erg verdienstelijk heeft gemaakt voor de Kerkraadse carnavalsmuziek. De uitreiking vindt niet persé jaarlijks plaats. Uitsluitend op momenten dat het zittende bestuur van de stichting eensluidend is over een kandidaat voor deze onderscheiding.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kirchröadsjer Sjpetsiejalieteet bestaat uit Joost Meijs (voorzitter), Marc Hermans (secretaris) en Marc Charlier (penningmeester)

Afbeeldingen


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20190109 pg 1