Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1994-1995

Kvsjaljere1994.jpg

CD,

Deze CD uit de serie uit de serie Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere wordt in 1995 uitgegeven door Weerwaas (studio) onder nummer WWCD 9495.

Inhoud

 1. En v'r hant wat v'r hant (3:17, Nico Ploum / Jo Schulteis)
 2. Iech jun hü alling eroes (3:46, H. Vannuys / D. Vannuys)
 3. Bestel vöal rus a krichroa (2:58, Jo Schulteis / Jo Schulteis)
 4. Iech küet wal kriesje (4:11, H. Strüver / Joep van de Aa)
 5. Wonger welt (2:00, Jo Schulteis / Jo Schulteis)
 6. Vier hant de kneuf aaf!! (3:04, Frans Stollman / Frans Stollman)
 7. Mit die daag holt Kirchroa alles oes de kas (2:15, Hans Golembiewski / Hans Golembiewski)
 8. 't Himmelspöatsje (4:07, Hans Golembiewski / Hans Golembiewski)
 9. Iech bin inne hampeleman!!! (2:51, M. Gouder de Beauregard-Heyenrath / Jo Handels - Wim Kierkels)
 10. Jans ejaal, vöal sjandaal (2:16, Yvonne Salvelberg / P.Hinzen - T.Janssen)
 11. De moer is voet (2:13, Jo Smeets / jo Schulteis)
 12. Klonemensje (2:50, H. Kuckelkorn / L. Kleijnen)
 13. Du sjravelwes (3:16, Ad Papousek / Ad Papousek - K.Stevens - P.Stevens)
 14. Kink kom noch ins hei (2:40, L. Pelzer / M. Pelzer)
 15. Joederie (3:03, Weerwaas / Weerwaas)
 16. Faine miensj (3:22, M.Hinzen / T. Janssen)
 17. Noch eemoal prins tse zieë (3:41, Hans Golembiewski / Hans Golembiewski)
 18. 't sjunste woad (3:00, S. Eymahl / H. Wijnholdz - A. Monsewije)
 19. D'r kloone boogie (2:05, T. Peeters / T. Peeters)
 20. Joa wen de moeziek sjpilt (2:40, L. Pelzer / M. Pelzer)
 21. Os vieëdele (2:58, Ad Papousek / Ad Papousek - K.Stevens - P.Stevens)