Kiele wiele wiele

Info: Kiele wiele wiele
Jaar: 1986
Componist: Wiel Paffen
Schrijver: Wiel Paffen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}

D'r Hain woar inne sjtaatse jong vol vuur en leëvensmod
Ejaal och wat heë maache dong 't floepet ummer jód
Wie heë 't Lieza tjeën koam woar jauw d'r plaan jemaad
Heë sjuppet nog ins extra oam vuur heë an 't Lieza zaat

REFR
Kiele wiele wiele wiele witste wat
Iech jon waal mit diech mit
Kiele wiele wiele wiele witste wat
Vuur lofe sjrit vuur sjrit
Kiele wiele wiele wiele witste wat
Doe bis mie oogelit
Kiele wiele wiele wiele witste wat
Iech jon waal mit diech mit

't Lieza woar a lekker kink zoeë wie me waal ins zeët
E richtieg herrliech tsoekerdink 't woar de muite weëd
D'r Hain jevool 't Lieza och Jewis dat mos jezaad
'ne keël wie oes e bilderboch 't Lieza dan och zaat

D'r Hain en 't Lieza kroge ziech zoeë wie dat dukser jeet
't woare lu wie doe en iech mit vräud en och mit leed
En woar 't leëve al ins sjwoar zie sjpuiete in jen heng
En zonge och noa voftsieg joar nog ummer dit refreng

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 10