Keulen, Hans

Ouders Ouders
Keulen, Hans X Maria Schwartzenberg
0000

Auteur,

Hans Keulen wordt op een vooralsnog onbekende datum in 1922 geboren en overlijdt, 50 jaar oud, in 1972[1].

Onderstaande tekst is overgenomen uit het voorwoord van het door hem geschreven Famielje Dingenskirche.

Hans Keulen schrijft als redakteur van de Mijn, de latere Laura Scope, bedrijfstijdschrift van N.V. Laura & Vereeniging, verhalen in het Kerkraads dialekt. Dit was Keulen's moedertaal, welke hij als geen ander beheerste. Een aantal, uit het leven gegrepen, humoristische milieuschetsen, zijn gebundeld en uitgegeven als boekwerk: De Famielje Dingenskirche. Keulen zelf stond midden in dit leven. Rasechte Kerkradenaar, lid van de Sjevemeter Jonge en intensief betrokken bij het karnavals- en verenigingsleven in zijn geboorteplaats.
Uit Keulen's werkt spreekt een groot gevoel voor humor. Zijn verhalen werden eertijds onder uitbundige vreugde in de familiekring voorgelezen. Maar Keulen streefde niet alleen of zelfs niet op de eerste plaats een komisch effekt na: vóór alles observeerde en beschreef hij met grote ernst het leven, zoals zich dat om hem heen afspeelde. De achtergrond voor zijn verhalen vormen de mijnbedrijven, waaronder de onderneming waar Keulen werkte: de Laura.

Producten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181121 pg 5