Kerstwereld Rolduc

evenement,

Dit evenement wordt in de 3 weekenden voor Kerst 2012 georganiseerd door Rotary Kerkrade. De opbrengst van de activiteit op Rolduc is dan € 10.000,- en wordt besteed aan projecten die laaggeletterdheid in Kerkrade tegengaan. In de jaren daarna wordt het evenement herhaald. Tijdens de activiteit is er plaats voor een kerstmarkt, muziek- en toneelvoorstellingen en een zogenaamde spirituele rust-kamer.

Opbrengst

  • 2016: vooralsnog onbekend
  • 2015: € 15.000,-, wordt verdeeld onder 3 goede doelen die zichzelf kunnen aanmelden[1].
  • 2014: Onbekend bedrag aan taalcoaches in Parkstad en shelterboxen in rampgebieden(= een project van Rotary International).
  • 2013: € 7.500,-, voor restauratie kerkorgel abdijkerk.
  • 2012: € 10.000,-, laaggeletterheid in Kerkrade
  • 2011: vooralsnog onbekend

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 26-10-2016