Kerkrade in oude foto's

20181124 132043kerkradeinoudefotos-labelled.jpg

Boekwerk,

Het boekwerk wordt mede-samengesteld door Pelzer, Jan en Raaijmakers, Jan. Het wordt uitgegeven in 1992 door de Europese Bibliotheek / Jos Buck B.V. onder ISBN-90.288.5445.2 info: KB. Het boek laat een aantal foto's zien met in de bijschriften een aantal objectieve, historische gegevens.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.