Kerkrade en de Tweede Wereldoorlog

Kerkradeendetweedewereldoorlog.jpg

Boekwerk,

Het verschijnt in 1995 ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding van Kerkrade. Het boek beschrijft een aantal aspecten van het leven in Kerkrade voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. ISBN-9070246236 info: KB

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave vermeldt de volgende hoofdstukken:

 1. Kerkrade voor de oorlog
 2. De duitse inval en de nieuwe orde
 3. Het dagelijkse leven in de bezettingstijd
 4. Kerkrade en de NSB
 5. Kerkrade en de arbeidsinzet
 6. Het verenigingsleven tijdens de bezetting
 7. Kerkrade en de jodenvervolging
 8. Het kerkraadse verzet in de oorlog
 9. Kerk en kerkelijke instellingen tijdens de oorlog
 10. De mijnen in de oorlog
 11. Luchtoorlog boven Kerkrade
 12. Bevrijding en evacuatie
 13. Kerkrade, een stukje USA
 14. Zuivering en wederopbouw
 15. Epiloog
 16. In Memoriam

De eindredactie is in handen van René van Zandvoort. De gehele redactie wordt gevormd door: Buck, Wiel, Diels, Frans, Driessen, J., Eck, HJG, Eenens, Jo, Herpers, RJ, Kockelkoren, MNB, Meys, Wiel, Ritten, WJG. Een deel van deze redactie vormt het bestuur van de stichting Herdenking 50-jarige bevrijding van Kerkrade. De werkgroep die feitelijk zorgt voor de realisatie van het boek wordt voorgezeten door Jo Eenens.

Errata

Het boek gaat vergezeld met een errata blad. Daarop staat niet: