Kerkrade-West

Kerkrade-West

Kerkrade-West bestaat uit de stadsdelen:

Ook de industrieterreinen Beitel en Dentgenbach behoren tot dit stadsdeel.

Krimp

Het gebied krijgt sinds het begin van de 21e Eeuw regionale en landelijke aandacht als voorbeeld van een krimp-gebied. Met name de Heilust wordt dan in beeld gezet als gebied waar ontgroening en vergrijzing plaatsvindt. Op grote schaal wordt leegstand gesloopt, waar groenvoorziening voor terugkomt.

In october 2011 wordt bekend dat Gemeente Kerkrade 10,5 miljoen euro krijgt voor de renovatie van dit gebied. Zij is hiermee de eerste gemeente die een bijdrage uit het Transformatiefonds krijgt. Dit fonds wordt gevuld door bijdragen van Parksadgemeenten, Provincie Limburg en de rijksoverheid. De bijdrage zal worden gebruikt voor het aanpassen van de leefomgeving en het uitvoeren van een aantal maatregelen voor energiebesparing.

Afbeeldingen