Kerkraads Symfonie Orkest

IMG 20160128 210659b.jpg
IMG 20160128 221058.jpg

Algemeen

Het orkest wordt opgericht in 1954 in lokaal Café Chermin aan de Markt uit een fusie tussen Lyra Orkest en Troubadours. Statutair wordt het orkest in 1955 opgericht. De fusie komt tot stand van wege de financiele druk waaronder de oorspronkelijke verenigingen staan. Op 19 juni 1999 verlenen zij medewerking aan de uitvoering van het Kerkraads Open Air Prom Concert.

Het orkest heeft achtereenvolgens de volgende repetitielokaties gehad: lokaal Chermin, Hubertushuis, Rodahal, Patronaat Bleijerheide, Wijngracht Theater, Technische School (Old Hickoryplein), De Buun. Sinds April 2003 is de Aula Major op Rolduc het vaste repetitielokaal.

Jubileumjaar 2005

In het jubileumjaar 2005 organiseren zij de activiteiten:

Activiteiten

De door hun georganiseerde kunstmarkt wordt ook in 2005 en 2006 opnieuw georganiseerd. De 15e editie wordt in 2018 op 30 september gehouden op de Cour van Rolduc[1]. Daarnaast organiseren zij (en voeren zij uit) het Vasteloavendskonzeët. Dit concert bevat naast een aantal klassieke werken ook cross-overs met lokale en regionale artiesten. Traditioneel wordt het concert uitgevoerd in het Wijngracht Theater, maar tijdens renovaties wordt hiervoor de Rodahal gebruikt.

Voorzitter

Dirigenten

ManonMeijs-CharlotteBeniers.jpg

De volgende heren zijn op gegeven moment dirigent van de vereniging, maar de periode waarin is vooralsnog onbekend. Ook de volgorde met andere dirigenten is vooralsnog onbekend.

Afbeeldingen

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20180926 pg 3
  2. Limburger dd 10-10-2016, RH20161010