Kerkraads Postkoor

Het koor wordt opgericht in maart 1978. In mei 1998 krijgen de leden bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan nieuwe smokings aangeboden.

Dirigent

Voorzitter

Voorzitter Damescomité