Unie Kring Kerkrade

De vakbond Katholieke Vereniging van Mijnbeambten wordt in 1945 opgericht. De afdeling in Kerkrade, heet: Unie Kring Kerkrade of Unie B.L.H.P. De afkorting BLHP staat dan voor Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel.

Bij de oprichting wordt de volgende doelstelling uitgesproken: Door middel van een sterke vereniging, te bereiken dat het mijnbedrijf wordt omgebouwd tot een nieuwe en betere gemeenschap, welke door haar inrichting en door de geest waarmee zij bezield is, beter zal beantwoorden aan het doel van de onderneming en het bedrijf.

Voorzitters

Verder

Ook Hubben, Antoon is in een gegeven periode bestuurslid van deze organisatie.

Overzicht van vakbewegingen

1940-1945
1970-1975