Kasperenstraat

Heilust,

De straat verbindt de Kaalheidersteenweg met de Klein Graverstraat. De straat is genoemd naar de lokale benaming Aan Kaspers Hek, die genoemd wordt in een opsomming van Gemeentelijke eigendommen in 1928.

In deze straat wordt in 1920 begonnen met de bouw van de Rode Kolonie door Woningbouwvereniging Glück Auf. De naamgeving dateert van oudsher. Rond het begin van de 20e Eeuw komt nog steeds de lokale benaming Kaspereheksje en Kasperejèsje voor.

Trivia

  • In 2011, op 19 october vinden in deze straat opnames plaats voor het SBS6 televisieprogramma Wedden Dat Ik Het Kan, gepresenteerd door Jeroen van der Boom. Aan het programma werkt ook David Panders mee.
  • De straat komt in het landelijke nieuws wanneer in de straat op 3 april 2013 de 82 jarige Käthy Maassen vermoord wordt. Een week later wordt een stille tocht gehouden. Bij die gelegenheid verschijnt het gedicht:

Sjnap miech ins effe,

de troane sjtunt miech in de oge,

en went ós blikke ziech treffe

wees iech werm dat de lu doge.


Dui miech ins kreftieg,

iech tswiefel an 't jouwe,

mit 't sjunne han iech 't lestieg,

mar óp diech kan iech vertrouwe.


Los miech noa binne,

los miech bij diech sjoele,

los miech dan ópnui bejinne,

uvver jans jeweun dinger moele.


Alling doe kans miech losse verjèse

dat d'r jeleuf in de miensje is tserrèse.


Vuur 't Keetsje Maassen