Karnaval i Kirchroa

Info: Karnaval i Kirchroa
Jaar: 1991
Componist: J. Bertrand / R. Bertrand
Schrijver: J. Bertrand / R. Bertrand
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
't Is werm karnaval, bei ós i Kirchroa
Allemoal zunt vier werm doa, los noe mer joas
't is werm drei daag lank mit moeziek en jezank
De vasteloavend doe, los noe mer joa

Mit Karneval doa weëd jelaachtf
Jesjpronge en ziech sjpas jemaad
Weë dat nit wel versjtoa, mos nit noa Kirchroa joa

't Mondiegs trukt d'r óptsog rónk
Deë sjteet bei ós vuur oad en jonk
Sjun troebe ziet me doa
Bei ós i Kirchroa

't Deesdiegs zunt vier óp d'r Maat
Alaaf weëd teëje d'r Joep jezaad
Ós klone zunt werm doa, d'r sjtoots van Kirchroa


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 8