Kant (buurt)

Bleijerheide,

De huidige buurt Kant ligt oostelijk van de Kokelestraat en wordt begrensd door de Kokelestraat, Voccartstraat, Pannesheiderstraat en het terrein van het voormalige jongenspensionaat.

Kant komt in het kadasterboek van 1771 reeds voor als 'in de Kant'. De naam houdt verband met de ligging als aparte buurt, aan de kant van een doorgaande weg. De vroegere buurt Kant is afgebroken, het oude pleintje ligt dan ongeveer op de plaats, waar nu Kokelekant is gelegen.

Verder