Kan wél (stichting)

Landelijke stichting gericht op de activering van bewoners in hun eigen wijk.

In principe valt deze stichting buiten het bereik van deze encyclopedie. Een aantal intiatieven van Kerkraadse burgers is echter gerealiseerd met financiële steun van deze stichting. Vermelding is dan wel op zijn plaats. Coördinator in Kerkrade is Sedai Bayraktar.

Actuele initiatieven (in Eygelshoven)
Poep van de stoep Initiatiefnemer: Miranda Hofman. Sinds enkele jaren constateren buurtbewoners dat de stoep langs het hek van basisschool De Schatkist gebruikt wordt als hondentoilet. Het aantal klachten hierover neemt steeds verder toe. Vanuit de medezeggenschapsraad van De Schatkist, waar Miranda lid is van de oudergeleding, heeft men besloten dat hier iets aan moet veranderen. Om hondenbezitters duidelijk te maken dat poep niet bij school hoort moet een campagne gestart worden. Het idee van Miranda is om stoeptegels te (laten) beschilderen waarop duidelijk gemaakt wordt dat poep op de stoep vies is. Een dergelijk project is in de gemeente Simpelveld heel succesvol gebleken.
Vrouwenact
Kijk uit
Buurtfeest op de bossen
Gaat zitten
Buurtfeest Lauraterrein
Speelvoorziening Korversberg
Jong bezeukt Oad Egelze
Plantsoen Korversberg
Portbeemden Treffen
Iftarmaaltijd Egelze
Eygelshoven opgefleurd
Heden en verleden
Mijnproject
Groen Willem Alexanderstraat
Initiatieven in het verleden (in Eygelshoven
Sint Barbaradagviering In Eygelshoven is dit feest voor het laatst volgens Frans Krasovec in 1967 gevierd. Frans, zelf een ex-mijnwerker, wil deze culturele traditie een nieuw leven in blazen in Eygelshoven. Hij wil meerder mensen betrekken bij de uitvoering van zijn idee. Met de viering van Barbaradag wil hij alle Eygelshovenaren weer bij elkaar brengen om de sociale cohesie nog meer te versterken in het dorp, oude herinneringen ophalen.

verder