KGV:Help

Algemeen

De hulp die u geboden wordt bestaat uit 2 gedeelten, eigenlijk de doelen waarom u hulp zoekt. Het is meestal zo, dat u hulp zoekt omdat u een pagina wilt gaan bewerken (of aan het bewerken bent). Maar het kan ook zijn dat u wilt weten hoe u bepaalde gegevens op deze site vindt. Voor elk van die onderwerpen vindt u hier beneden een handreiking in de goede richting. Overigens er is ook een Lijst van veel gestelde vragen. Wanneer u meer informatie over het fenomeneen Wiki wilt, kunt u daarvoor terecht op een speciale pagina.

Het benaderen van gegevens op deze site

Zoeken

Op elke pagina is een invoerveld beschikbaar en 2 buttons. In het invoerveld wordt de zoekterm ingevuld. Door te klikken op de button OK wordt direct de pagina getoond van de zoekterm. Wordt deze niet gevonden, dan gaat het programma door alsof op de Zoeken button is geklikt. Er wordt gezocht naar een onderwerp waar de zoekterm in de titel voorkomt of in het tekstgedeelte.

De zoekterm is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of er burgemeester of BURgeMEEsTer wordt gevuld. De resultaten zijn dan anders. De zoekmethode kan niet omgaan met onvolledige zoektermen. Zoeken naar Paroch of Paroch* levert geen resultaten op, Parochie of Parochies wel. Tot in januari 2008 was het niet mogelijk om te zoeken op woorden die kleiner waren dan 4 letters. Vanaf die datum kan ook gezocht worden op woorden van 3 letters.

Rubrieken

De term Rubriek wordt op deze site gelijkgesteld aan: Categorie en Category. De termen worden alle drie willekeurig gebruikt. Ze betekenen steeds hetzelfde: een groep onderwerpen met gezamenlijke kenmerken. Er is een pagina beschikbaar met daarop alle rubrieken die op dat moment vanaf een bepaalde pagina gegenereerd is. Wat dat overzicht niet laat zien, is de onderlinge samenhang. Sommige Rubrieken zijn te splitsen naar andere Rubrieken. Onderstaand overzicht laat die samenhang (onvolledig) wel zien.

Uiteraard staat op de pagina van de hoofdcategorie de beschikbare subcategorieën. (category:All)

Willekeurig Artikel

In de linkerkolom van de hoofdpagina staat de optie Willekeurig artikel. Deze geeft toegang tot een willekeurig gekozen artikel uit de beschikbare database. De pagina's uit het naamgebied: kgv horen daar niet bij.

Bladeren

Op diverse plekken staat een alfabet weergegeven waar de afzonderlijke letters toegang geven tot de categorie van die letter. De Bladerpagina is iets geheel anders. Deze laat de index van de encyclopedie zien vanaf een bepaald punt dat je zelf bepaalt. Dat kan 1 beginletter zijn, maar ook meerdere, bijvoorbeeld rod, voor alle pagina's over Roda, Rode, Rodu, etc.

Het bewerken van onderwerpen op deze site

Tot 14 februari 2007 was het mogelijk om artikelen anoniem te bewerken. Vanwege het grote aantallen Vandalisme-aanvallen op artikelen is besloten dit niet meer toe te staan. Bewerken is nog steeds heel eenvoudig. Je zult je wel eerst moeten aanmelden via de link rechtsboven in het scherm.

Criteria

Door KGV is in de loop der jaren een aantal criteria opgesteld die van toepassing zijn op de onderwerpen die in de encyclopedie zijn opgenomen. Dit is gedaan om de gigantische hoeveelheid onderwerpen af te bakenen, waardoor de inhoud van de encyclopedie overzichtelijk wordt. Voor deze criteria is een aparte pagina opgesteld. [Bronvermelding Voor de onderbouwing van de onderwerpen is het van belang dat daadwerkelijk wordt aangegeven waar de ingevoerde gegevens vandaan komen. Voorheen gebeurde gebeeurde dit op de discussiepagina van het onderwerp. Vanaf 2015 dient dit op de bewerkingsplek zelf aangegeven te worden met een referentie tag:

< r e f >Verantwoording dd datum< / r e f >

Dit wordt herhaald voor elke wijziging van de artikeltekst. Onderaan het artikel wordt een referntielijst opgenomen met het sjabloon:

{ { reflist } }

Dit is eenmalig en alle referenties worden in deze lijst opgenomen met een verwijzing naar de bewuste plek in het artikel.

Geografische Info

De extensie Maps voor het leveren van geografische informatie is vervangen door de extensie Map_Frame. Deze maakt geen gebruik van Semantische Wiki en is daarom eenvoudiger in het gebruik. Omdat de extensie bij het creeren van een boek of bij export naar PDF niet gerenderd wordt en daarom geen geen geografische visualisatie van het item weergeeft, wordt elke vermelding weergegeven door middel van een sjabloon. Bij dat sjabloon wordt dan aangegeven dat de class NoPrint gebruikt moet worden. De afbeelding wordt dan niet weergegeven bij afdruk naar PDF.

De Extensie maakt gebruik van kaartmateriaal van OpenStreetMap in plaats van GoogleMaps.

Het plaatsen van een afbeelding

De meest eenvoudige manier voor het plaatsen van een afbeelding is door in het bewerkingskader de cursor neer te zetten op de plek waar de foto dient te komen. Daarna klikt u op op de afbeeldingsbutton op de bewerkbalk. In het bewerkingskader verschijnt de tekst: [[Afbeelding:Example.jpg]]. De afbeelding verschijnt dan in de originele afmetingen op de gewenste plek. Voor meer opties is een aparte helppagina beschikbaar: kgv:Foto's Toevoegen. Zorg er voor dat wanneer je een foto beschikbaar hebt gesteld, dat je aangeeft in welke categorie de foto valt en of de foto Publiek Domein (Eigendom) is ja of nee.

Uiteraard moet de afbeelding eerst ge-upload worden. Wanneer je een afbeelding upload, ga je er mee accoord (het wordt tijdens het uploaden nog eens uit de doeken gedaan) dat de eigenaar van de foto accoord gaat met feit dat de afbeelding hier geplaatst wordt. Denk er aan dat de afbeelding in de goede categorie geplaatst wordt en of er wel of geen auteursrecht op rust.

Er komt een datum in de tekst voor

Wanneer er een datum in de tekst voorkomt zet je een korte omschrijving daarvan op de pagina van de betreffende datum (zonder jaartal). Maar daarbij zoveel mogelijk gebruik van de voorbeelden. Vermeldingen onder een jaartal vinden alleen plaats wanneer je wel het jaartal weet, maar geen specifieke datum. Natuurlijk leg je altijd 2 links: 1 naar de datum en 1 naar het jaartal. Als je wilt kun je ook een link leggen naar Kalender.

Er komt een ISBN nummer in de tekst voor

Wanneer in de tekst over het onderwerp een ISBN nummer voorkomt zoals in het artikel Roffe noa de Hemet: ISBN-907024607X info: KB, dan kan er extra informatie verkregen worden.

Achter elk ISBN nummer wordt een verwijzing aangemaakt met als referentie-tekst KB. Dit staat voor Koninklijke Bibliotheek. Omdat het sjabloon als parameter het ISBN nummer krijgt, is het vervolgens heel eenvoudig om informatie bij KB op te vragen over dit ISBN nummer.

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het sjabloon isbn worden er links gegenereerd die niet altijd correct werken. Dit is sterk afhanklijk van de software versie. Wanneer overigens de tekst ISBN en nummer niet goed wordt geschreven, wordt ook de link niet goed gegenereerd, zoals in:

 • ISBN nummer 907024607X
 • ISBN 90.70.24.607.X
 • ISBN 90 70 24 607 X
 • I.S.B.N. 907024607X
Wat zijn sjablonen

Er is een aantal zaken die veel te vaak terugkomen om telkens weer opnieuw te moeten typen. Zo zie je op datumpagina's (Bijvoorbeeld 4 september) een keurige verwijzing naar andere datums in die maand. Dit gebeurt allemaal door een Sjabloon in de tekst op te nemen. Enkele veel gebruikte sjablonen zijn:

 • cat
 • straatnamenkerkrade
 • bronzuidlimburger

Bedenk overigens bij het cat sjabloon dat je na het sjabloon de categorie vermeldt en afsluit met twee rechte haken (]]). Een volledig overzicht van alle gebruikte sjabloons zie je op de pagina: KGV:Sjablonen.

Opsommingen en tabellen

Er was tot in 2010 geen voorkeur voor het gebruik van opsommingen of tabellen. Meestal had een opsomming de voorkeur vanwege de overzichtelijkheid tijdens het bewerken. Tabellen werden meestal alleen gebruikt wanneer de hoeveelheid gegevens in een opsomming een bepaalde structuur vertoonde. Hoewel de stijlfunctie prettytable reeds lang beschikbaar was in de software is die eigenlijk nooit getest en/of ge-implementeerd. Tot in februari 2010.

Vanaf die datum is een aantal opsommingen omgezet naar een tabel in Pretty Tabel formaat. Dit heeft tot voordeel dat een oude discussie verdwijnt (moet een opsomming van jong naar oud of van oud naar jong getoond worden). Het sorteren van een tabel is nu gemakkelijker dan ooit. De tabel wordt gemaakt door een een Prettytable- sjabloon aan te roepen. Een voorbeeld vind je hier beneden:

{{Prettytable3|kolom1|kolom2|kolom3}}
||5||C||groen
|-
||3||F||geel
|-
||6||X||groen
|-
||1||A||rood
|-
||9||M||bruin
|-
|}

Dit levert:

? kolom1 kolom2 kolom3
5 C groen
3 F geel
6 X groen
1 A rood
9 M bruin

In eerste instantie wordt de tabel getoond zoals zij ook is ingevoerd, ongesorteerd. Wanneer op het wiebertje naast de kolomknop geklikt wordt, wordt die kolom oplopend gesorteerd (de rest volgt uiteraard). Nog een keer klikken sorteert aflopend. Er is alleen een versie voor 3 en 5 kolommen, maar het aanpassen daarvan voor een x-koloms versie is relatief eenvoudig. Het eerste vraagteken voor de kop van de eerste kolom leidt naar deze beschrijving.

Naar behoefte kan ook de bijbehorende

{{row3|EEN|TWEE|DRIE}}

gebruikt worden om de regels vast te leggen. Het enige verschil met de weergave in het voorbeeld hierboven is, dat de regels vertikaal uitgelijnd zijn. Als de tabelcellen dus niet meerdere regels beslaan, maakt het visueel niets uit welke methode gebruikt wordt. Vanaf de update in 2016 is de sorteermogelijkheid vervallen, omdat de onderliggende software dit niet meer ondersteunt. Er wordt gezocht naar een vervangende methodiek. --Kgv (overleg) 9 dec 2017 09:59 (CET)

Boeken

Vanaf februari 2017 is mogelijk om afzonderlijke artikelen af te drukken naar een PDF-bestand. Kies daarvoor de betreffende optie in het linker menu. Dezelfde methodiek wordt ook gebruik om met regelmaat artikelsets af te drukken naar PDF. Die artikelen worden per hoofdstuk verzameld in een categorie, zoals bijvoorbeeld: category:B/Book. Wel is gebleken dat er ten behoeve van deze exportmogelijkheid een aantal zaken veranderd dient te worden aan de opbouw van elk artikel in deze encyclopedie. Deze staan hier weergegeven:

 1. Elk gebruik van de extensie PBars moet gevangen worden in een sjabloon, waardoor in dat sjabloon de class NoPrint meegegeven kan worden;
 2. Elk gebruik van de extensie Map_Frame moet gevangen worden in een sjabloon, waardoor in dat sjabloon de class NoPrint meegegeven kan worden;
 3. Op elke artikelpagina kan 1 of meer thumbnails weergegeven worden;
 4. In een Gallery mogen maximaal (!) 4 afbeeldingen weergegeven worden. Meer afbeeldingen leidt ertoe dat afbeeldingen afzonderlijk op volle grootte op een pagina afgedrukt worden wat de layout niet ten goede komt. Elke Gallery kan voorzien worden van het sjabloon { { Meeraf|Categorienaam} } waardoor een verwijzing geplaatst wordt naar een categorie met meer afbeeldingen van datzelfde onderwerp.