KDV Bleijerheide

Sportvereniging,

Deze vereniging te Bleijerheide fuseert op 26 october 1993 met RAP en Eendracht tot Balans.